Plan Rekolekcji Wielkopostnych 2017

Sobota 25.03
godz. 18.00 Msza Św. z nauką ogólną

Niedziela 26.03
godz. 7.00 Msza Św. z nauką ogólną
godz. 9.00 Msza Św. z nauką ogólną
godz. 11.00 Msza Św. z nauką ogólną
godz. 15.00 Gorzkie Żale
godz. 16.00 Msza Św. z nauką ogólną

Poniedziałek 27.03
godz. 7.30 Modlitwy poranne
godz. 8.00 Msza Św. z nauką ogólną
godz. 12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 Msza Św. z nauką ogólną
godz. 20.00 Nabożeństwo z nauką dla młodzieży

Wtorek 28.03 DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
godz. 7.00 Modlitwy poranne
godz. 7.30 Msza Św. z nauką ogólną
godz. 8.30 – 10.00 Spowiedź
godz. 10.00 – 10.45 Przerwa w Spowiedzi
godz. 10.45 – 12.00 dalszy ciąg spowiedzi
godz. 12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci
godz. 15.00 – 16.00 Spowiedź
godz. 16.00 – 16.45 Przerwa w Spowiedzi
godz. 16.45 – 18.00 dalszy ciąg spowiedzi
godz. 18.00 Msza Św. z nauką ogólną
godz. 19.30 Spowiedź dla młodzieży
godz. 20.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży

Środa 29.03
godz. 7.30 Modlitwy poranne
godz. 8.00 Msza Św. z nauką ogólną
godz. 10.00 Msza Św. dla starszych i chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych
godz. 12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci
godz. 17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
godz. 18.00 Msza Św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji
godz. 20.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży

Wielkopostne Koscioły Stacyjne Krakowa 2017r.

Tradycja Liturgii stacyjnej zrodziła się w Rzymie – zasadniczo z dwóch źródeł. Pierwszym był prosty – choć pewnie rzadko uświadamiany sobie przez nas fakt – że przez kilka pierwszych wieków biskup Rzymu nie miał „swojego” kościoła. Katedra biskupa Rzymu (wraz z baptysterium i pałacem papieskim) została wybudowana z fundacji cesarza Konstantyna Wielkiego dopiero po roku 313. Wcześniej papież nawiedzał – dla sprawowania Eucharystii – kolejne kościoły domowe, z czasem przekształcone w tzw. tituli. Na początku V w. było ich w Rzymie 25. Oczywiście, przybycie biskupa dla przewodniczenia Eucharystii w danej lokalnej społeczności nadawało jej szczególnie uroczysty charakter. Drugie „źródło” świątyń stacyjnych stanowiły kościoły związane z kultem świętych – szczególnie męczenników.

 

Liturgiczne „wędrowanie” papieża po rzymskich kościołach nie ograniczało się wcale jedynie do okresu Wielkiego Postu – wystarczy przejrzeć pod tym względem jedną z najważniejszych wczesnośredniowiecznych kolekcji kazań pozostawionych przez św. Grzegorza Wielkiego. Ostatecznie, to jednak tradycja wielkopostnych kościołów stacyjnych okazała się najlepiej przemyślana i najtrwalsza. Kultywowano ją w Rzymie aż do okresu awiniońskiego czyli do początków XIV wieku – w miejscach i formie wypracowanej za czasu wspomnianego już papieża Grzegorza – nie bez powodu nazywanego „ojcem średniowiecznego duszpasterstwa”.

Wielkopostną Liturgię stacyjną przywrócono w Rzymie (wpierw ad experimentum) w roku 1979 – także jako propozycję do naśladowania w innych, odpowiednio dużych stolicach biskupich (w Polsce zainaugurowano ją dotychczas w Łodzi i Warszawie; w tym roku dołączają Poznań i Kraków). Liturgia stacyjna może mieć różną formę – może nią być wyłącznie Eucharystia; może zostać ona poprzedzona procesją o charakterze pokutnym (połączoną ze śpiewem np. Psalmu 50 lub Litanii do Wszystkich Świętych); może też przyjąć formę Nieszporów albo Liturgii Słowa Bożego, w szczególności wspólnotowej Celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania (z indywidualną spowiedzią).

Duchowość całej Liturgii stacyjnej koncentruje się – tak w Rzymie, jak i w każdym innym mieście – wokół trzech zasadniczych elementów. Pierwszym jest wymiar pokutny – zrodzone ze słuchania Słowa: modlitwa, post i praktyka miłosierdzia. Drugim jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej” – i to nierzadko od dawna, a wiec kodującej w sobie wielowiekowe, bogate dziedzictwo (niekoniecznie powszechnie znane). Trzeci element stanowi wymiar jedności całego partykularnego Kościoła wokół swojego biskupa. O aktualności każdego (!) z tych elementów nie trzeba chyba nikogo przekonywać…

 

Jako świątynie stacyjne zostały wybrane w Krakowie kościoły zarówno o dawnej metryce (przede wszystkim wawelska katedra, ale także Św. Krzyż, św. Katarzyna czy Najświętszego Salwatora), jak i kościoły nowsze – posiadające istotne znaczenie na pastoralnej mapie dzisiejszego Krakowa. „Sieć stacyjna” pokrywa całe miasto – wszystkie jego dzielnice. Żaden z kościołów nie jest „przypadkowy” – o tym, że w konkretnym dniu Liturgia odbywa się właśnie w nim zadecydowały różne powody: albo analogia do rzymskiego pierwowzoru (np. Kościół Mariacki jako odpowiednik Bazyliki Santa Maria Maggiore), albo związek z czytaniami liturgicznymi (Bazylika Bożego Miłosierdzia z racji na Ewangelię o Sądzie z uczynków miłosierdzia – Mt 25), albo względy topograficzne (kościół św. Anny w nawiązaniu do Ewangelii o uzdrowieniu przy sadzawce Betesda) – pełne objaśnienie zawiera załączona tabela.

Liturgie będą miały z reguły postać Mszy św., jeśli to możliwe o godz. 19.30 (wspólna godzina ułatwi wiernym pielgrzymowanie do kolejnych miejsc). Za każdym razem będzie im przewodniczył biskup (on też głosi homilię). Składka zebrana podczas Eucharystii ma być przeznaczona na konkretne dzieła charytatywne w Parafii.

 

bp Grzegorz Ryś

Kraków, 24 lutego 2017 r.

 

LISTA KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH W KRAKOWIE ORAZ CELEBRANSÓW:

1.03 – Katedra na Wawelu, godz. 16:30 – abp Jędraszewski

2.03 – Kościół św. Krzyża (ul. Św. Krzyża), godz. 18:00 – bp Pieronek

3.03 – Kościół SS. Karmelitanek (ul. Kopernika), godz. 19:30 – bp Ryś

4.03 – Kościół oo. Reformatów (ul. Reformacka) – bp Zając

  1. tydzień Wielkiego Postu

6.03 – Bazylika Bożego Miłosierdzia (Łagiewniki) – bp Zając

7.03 – Kościół św. Józefa (oś. Kalinowe) – bp Ryś

8.03 – Bazylika Mariacka (Rynek Główny) – bp Ryś

9.03 – Kościół św. Katarzyny (ul. Augustiańska) – bp. Muskus

10.03 – Kościół śś. Piotra i Pawła (ul. Grodzka) – bp Pieronek

11.03 – Kościół św. Szczepana (ul. Sienkiewicza) – bp Muskus

  1. tydzień Wielkiego Postu

13.03 – Kościół św. Michała i św. Stanisław (Paulini na Skałce) – bp Pieronek

14.03 – Bazylika oo. Dominikanów – bp Ryś

15.03 – Kościół św. Maksymiliana (Mistrzejowice) – bp Muskus

16.03 – Kościół św. Barbary (Mały Rynek) – bp Zając

17.03 – Kościół MB Królowej Polski (Arka Pana) – abp Jędraszewski

18.03 – Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela (Na Salwatorze) – bp Pieronek

  1. tydzień Wielkiego Postu

20.03 – Kościół św. Józefa (Sióstr Bernardynek na Poselskiej) – abp Jędraszewski

21.03 – Kościół św. Brata Alberta (oś. Dywizjonu 303) – bp Muskus

22.03 – Sanktuarium Krzyża Świętego (Opactwo w Mogile) – bp Zając

23.03 – Sanktuarium św. Jana Pawła II (Białe Morza) – kard. Dziwisz

24.03 – Kościół NMP z Lourdes na Miasteczku (ul. Misjonarska) – abp Jędraszewski

25.03 – Bazylika oo. Franciszkanów – bp Ryś

  1. tydzień Wielkiego Postu

27.03 – Kościół św. Mikołaja (ul. Kopernika) – bp Muskus

28.03 – Kościół św. Anny – bp Szkodoń

29.03 – Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła (Stradom) – bp Szkodoń

30.03 – Kościół św. Jana Chrzciciela (Prądnik Czerwony) – bp Zając

31.03 – Kościół MB Różańcowej (Piaski Nowe) – bp Ryś

1.04 – Kościół MB Pocieszenia (ul. Bulwarowa) – bp Szkodoń

  1. tydzień Wielkiego Postu

3.04 – Kościół św. Marka – bp Szkodoń

4.04 – Kościół św. Jadwigi (Krowodrza) – bp Ryś

5.04 – Kościół św. Stanisława Kostki (Dębniki) – bp Szkodoń

6.04 – Kościół św. Józefa (Podgórze) – abp Jędraszewski

7.04 – Kościół ss. Albertynek „Ecce Homo” (ul. Woronicza) – bp Zając

8.04 – Kościół św. Floriana – kard. Dziwisz

Święta Bożego Narodzenia

W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Nie ma Mszy Św. Wieczornej.

Pasterka o godzinie 0.00.

W niedzielę, Boże Narodzenie: Msze Św. 7.00, 9.00, 11.00 oraz o 14.00 chrzty.

W poniedziałek 26 grudnia: Msze Św. 7.00, 9.00, 11.00 oraz o 16.00.

Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżycia wigilii.

Październikowa aktualizacja

Od 3 października przechodzimy na zimowy czas odprawiania Mszy Świętej – w tygodniu o 17.00, w niedzielę bez zmian, o 16.00.

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe odprawiane po Mszach Świętych wieczornych.

Zapraszamy do zakładek „Ogłoszenia” i „Intencje” po aktualne informacje.

Druga niedziela Adwentu

Druga niedziela Adwentu a zarazem  pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy Świętej Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Litania do Świętego Mikołaja z racji odpustu. Ku jego czci w naszej parafii.

Kalendarz Liturgiczny:

Poniedziałek: wspomnienie świętego Ambrożego biskupa i doktora Kościoła.

Wtorek: Uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP. W tym dniu w Kościele rozpoczyna się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W Rzymie Ojciec Święty otwiera Drzwi Święte, Które są również nazywane Bramą Miłosierdzia. W tym dniu Msze Święte w kościele o godzinie 7.00 i 17.00 w kaplicach jak w niedzielę.

Ministranci po Mszach Świętych rozprowadzają opłatki na stół wigilijny.

W przyszła niedzielę Msza Święta Chrzcielna, chrzty odbędą się również w Boże Narodzenie o godzinie 14.00.

Prosimy o zgłaszanie chorych, których odwiedzimy z posługą sakramentalną przed świętami.

14. grudnia (poniedziałek)  Brzezie, Gruszki, Podlas od godziny 10.00

Szczytniki Świątniki, Zborczyce, Suchoraba, Czyżów od 14.30

17. grudnia (czwartek) Łysokanie, Grodkowice od godziny 10.00

Spowiedź Święta przed Bożym Narodzeniem będzie 15. XII (wtorek) w godzinach 8.00-12.00 i 14.30 do 18.00

Uroczystość Wszystkich Świętych

O godzinie 15 Msza Święta za zmarłych parafian, a po niej wyruszy procesja na cmentarz, gdzie odprawimy modlitwy za zmarłych. Wierni, którzy nawiedzą dziś i jutro kościół lub cmentarz będąc w stanie łaski uświęcającej mogą otrzymać odpust zupełny, który należy ofiarować za zmarłych.

Poniedziałek: Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze święte w kościele o godzinie 7.00 9.00 11.00 i 17.00. Pół godziny przed Mszami Świętymi wypominki i modlitwy za zmarłych.

Środa: Wspomnienie Świętego Karola Boromeusza bpa.

Piątek: Pierwszy piątek miesiąca – okazja do spowiedzi świętej przed Mszą świętą a po południu od godziny 16.00.