Lipiec 2015

Nowy Wikariusz

Od 1. lipca w naszej parafii będzie pracował nowy wikariusz. Ksiądz Krystian Piwowarczyk przychodzi z parafii Świętego Piotra Apostoła w Wadowicach. Ksiądz Krystian będzie pełnił również rolę katechety. Nowy wikariusz urodził się w Wadowicach w 1982 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku.

Źródło