Cmentarz parafialny

Cmentarz parafialny w Brzeziu

Na zniszczonej już bramie cmentarnej widnieje rok 1893.

Jednak na cmentarzu możemy znaleźć nagrobki starsze, jak grób jednego z proboszczów Brzezia – Szymona Droszcza, który zmarł w 1865 r.

Podobny przypadek to grób Stefana Wołczyka (na nagrobku widnieje nazwisko Walczak) – plebana tutejszej parafii, który zmarł w 1831 r.

Prawdopodobnie cmentarz powstał około 1831 r., po wybuchu epidemii cholery w Galicji. Dotychczasowy cmentarz znajdował się wokół kościoła w Brzeziu. Gdy w 1837 r. zbudowano nowy kościół parafialny w Brzeziu, cmentarz ostatecznie został przeniesiony na nowe miejsce.

Na terenie cmentarza parafialnego w Brzeziu znajduje się także cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.

Na jednym z nagrobków widnieje napis na granitowej tablicy: Zbiorowa mogiła żołnierzy polskich i rosyjskich poległych w okresie I wojny światowej. Cześć ich pamięci”.

(M.W)