Cmentarz parafialny

Cmentarz parafialny w Brzeziu

Na zniszczonej już bramie cmentarnej widnieje rok 1893.

Jednak na cmentarzu możemy znaleźć nagrobki starsze, jak grób jednego z proboszczów Brzezia – Szymona Droszcza, który zmarł w 1865 roku.

Podobny przypadek, to grób Stefana Wołczyka (na nagrobku widnieje nazwisko Walczak) ������� plebana tutejszej parafii, który zmarł w 1831 roku.

Prawdopodobnie cmentarz powstał ok. 1831 roku, po wybuchu epidemii cholery w Galicji. Dotychczasowy cmentarz znajdował się wokół kościoła w Brzeziu. Gdy w 1837 roku zbudowano nowy kościół parafialny w Brzeziu, cmentarz ostatecznie został przeniesiony na nowe miejsce.

Na terenie cmentarza parafialnego w Brzeziu znajduje się także cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.

Na jednym z nagrobków widnieje napis na granitowej tablicy: „Zbiorowa mogiła żo��nierzy polskich i rosyjskich poległych w okresie I wojny światowej. Cześć ich pami��ci.”

(M.W)