Księża

Proboszcz

ks. Stanisław Maroszek, E.c., wyświęcony 1982

Wikariusz

ks. mgr lic. Krystian Piwowarczyk, wyświęcony: 2007

 

Do 31 czerwca 2015

ks. mgr Leszek Uniwersał, wyświęcony 1991