Księża

Proboszcz

ks. Stanisław Maroszek, E.c., wyświęcony 1982

Wikariusz

ks. Marcin Jakubiak, wyświęcony: 2017