Chrzest

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAPISIE DZIECKA DO CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Akt urodzenia dziecka (odpis)

2. Wyciąg z aktu ślubu koś­ciel­nego rodziców (jeśli ślub był w innej parafii)

3. Dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, , adres)

4. Zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary – „że mogą być rodzicami chrzestnymi”

Sakrament chrztu świętego jest udzielany:

*w drugą niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 14.00 (VII i VIII o godz. 11.00)

*w każdą sobotę po mszy św. wieczornej

*W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego („I dzień świąt”) podczas mszy św. o godz. 14.00

*W Uroczystość Bo����ego Narodzenia podczas mszy św. o godz. 14.00