Sakrament Małżeństwa

 

 

 

„Nie lekajcie się iść w przyszłość przez bramę, która jest Chrystus. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”

Jan Paweł II

Przygotowanie do ślubu w Kościele Katolickim (na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej), czyli to, co się wiąże z kolejnymi krokami, które narzeczeni mają wykonać przed ślubem.

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

1. Przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieci��stwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego ��ycia rodzinnego,

2. Przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji w szkole lub przy parafii, poświadczone jest często świadectwem,

3. Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zar����czyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

Po zawarciu zaręczyn powinno mieć następujący przebieg (według wymogów w Archidiecezji Krakowskiej):

  • katechezy dla narzeczonych (w okresie od 12 do 3 m-cy przed ślubem)

  • po katechezach trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (w ciągu około 1 miesiąca)

  • spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (3 miesiące przed ślubem)


    Uwaga Narzeczeni!

1. „Internetowy kurs przedmałżeński” na nauki.pl nie zwalnia z odbycia katechez i spotkań w poradni w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa.

2. Katechezy dotyczące małżeństwa, w których uczestniczyli narzeczeni w szkole średniej, są traktowane jako przygotowanie bliższe i nie zastępują katechez odbywających się w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentru małżeństwa.

3. Katechezy i spotkania w poradni w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa są ważne 1 rok.

Przychodząc do kancelarii parafialnej należy zabrać ze sob��������������:

1. Aktualne metryki chrztu świętego „do sakramentu małżeństwa” (z wyjątkiem osób ochrzczonych w danej parafii)

2. Indeks Katechizacji Szkół Ponadpodstawowych

3. Dokumenty z USC w sprawie małżeństwa konkordatowego

4. Zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie przedmałżeńskim

5. Dowody osobiste